ТАКСИ


Месечна такса „Обучение” – 700 лева

Такса "Обучение", включва всичко задължително по отглеждането и
обучението на децата - храна,козметика, медицинско обслужване,
обучение по програмите на МОН, както и всички учебни помагала и консумативи.Плащането на таксите е на месечна база. ( до 5-то число на месеца ).

Отстъпки:

► Второ дете от едно семейство, ползва - 7% отстъпка от такса „Обучение”.
► При заплащане на цялата сума за годината – 10% отстъпка от такса „Обучение”.
     ( учебната година се състои от единадесет календарни месеци – първи септември – тридесети юли ).
► При заплащане на половин година ползваната отстъпка е в размер на - 5% от такса „Обучение”.