ОБУЧЕНИЕ

Частен детски център " Pasitoos",
приема деца от 1 до 4 годишна възраст.
                       ДЕТСКА ЯСЛА
                      (ОТ 1 ДО 4 г.)


08:00 - 08:30 Сутрешен прием на деца
08:30 - 09:00 Гимнастика
09:00 - 09:30 Закуска
09:30 - 10:00 Тоалет
Учебни занимания
( Български език ) - ( Английски език ) - ( Испански език )
10:00 - 10:30 Занаятие - интерактивни игри
10:30 - 10:40 Плодова закуска
10:40 - 11:45 Игри ( на открито )
11:45 - 12:00 Тоалет
12:00 - 12:30 Обяд
12:30 - 12:45 Тоалет
12:45 - 13:00 Приказка
13:00 - 15:30 Следобеден сън
15:30 - 15:40 Тоалет
15:40 - 16:00 Следобенда закуска
16:00 - 16:30 Развитие на умения в игри - занаятие
( Интерактивни игри и Учебни занимания).
16:30 -18:30 Изпращане на децата,
игри на открито/закрито, занимания по избор
Плодова закуска.


                    
В частен детски център ПАСИТОС, в здрава и спокойна среда, деца от 10 месеца до 3-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на помощен персонал и опитни педагози.

В учебната програма акцентираме върху езиковата подготовка на децата по английски език. Децата неусетно формират учения за устна и писмена английска реч. Всичко това се постига чрез игрово-познавателен метод, децата овладяват езика в учебни занимания съчетани с игри, песни и рисуване.

Погрижили сме се и за разнообразието в ежедневните занимания на малчуганите, чрез периодично организиране
на екскурзии, посещения на място от куклен театър и други.

Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН.
В ЧДЦ "Паситос", обучението и задължителната подготовка за деца от 2-3 години
по следните предмети и дейности се извършват по учебната програма ” Ръка за Ръка”.

- Български език и литература
- Математика
- Социален свят
- Природен свят
- Игрова култура
- Музика
- Изобразително изкуство
- Конструктивно - технически и битови дейности
- Английски език
- Испански език ( по избор )
- Допълнителни дейности ( йога, народни танци,балет,футбол и др. )